Veiligheid is van het allergrootste belang in alle aspecten van ons leven. Het omvat maatregelen, protocollen en bewustzijn gericht op het voorkomen van letsel, schade of gevaar voor mensen, eigendommen en het milieu. Of het nu gaat om werkplekveiligheid, verkeersveiligheid, voedselveiligheid of digitale veiligheid, het handhaven van veiligheidsnormen is essentieel om risico’s te minimaliseren en welzijn te waarborgen. Veiligheidscultuur bevordert verantwoordelijkheid en bewustzijn, en het streven naar continue verbetering van veiligheidsmaatregelen draagt bij aan een gezondere en veiligere samenleving voor ons allemaal.